facebook

Prijava

Postanite naš član...
Za preprečitev spam pošte izračunajte 2+2=
Ime:
E-mail:

Obiski strani

Danes4
Včeraj1
Teden33
Mesec150
Skupaj39573

Za boljšo prihodnost Bistrice ob Dravi 21.5.2013

Iskanje odgovorov na vprašanja: … Kaj najboljšega lahko ponudi vaš kraj (okolje, infrastruktura, ljudje, storitve, društveno in družabno življenje …)? Zakaj bi se nekdo preselil v Bistrico ob Dravi? Zakaj bi bilo bolje živeti v Bistrici ob Dravi in ne v Limbušu, Rušah ali Mariboru? … je dalo naslednji nabor idej:

Pohodništvo kolesarstvo, turizem

- živim v kraju, ki je dovolj daleč in hkrati blizu mesta;

- imamo možnost sprehodov v naravi – do Drave ali na Pohorje in to skozi celo leto – peš;

- turistične poti;

- bližina Pohorja;

- blizu a hkrati stran od mesta;

- naravno okolje (bližina Pohorja in reke Dave);

- možnost rekreiranja;

- zdravo okolje, čist zrak, sorazmerno malo prometa, le nekaj 10 m od doma ste v

naravi. Lahko se umaknete v pohorske gozdove in še, še, še …;

- veliko pohodniških poti po neokrnjeni naravi.

Mirno okolje

- je miren kraj, v katerem te prebudi petelin;

- umirjenost okolja / življenja;

- miren povezan kraj;

- dobro merilo kraja;

- mirnost kraja;

- »miren« kraj brez pretiranega hrupa;

- miren kraj pod Pohorjem.

Društveno,družabno življenje

- lepo okolje – družabno življenje;

- društveno življenje;

- možnost sodelovanja v raznih društvih (kultura: zbor, tamburaši, folklora, šah …);

- ker je naše kulturno življenje lepše organizirano, ker nismo razbiti kot Ruše;

- kraj ima lepo okolje, ljudje so prijazni, društveno življenje je zelo pestro in tudi družabno, veliko je pohodniških poti;

- tistim, ki jih zanima vključevanje v bilo kako obliko kulturnega življenja, je naš

kraj prava izbira;

- pestro in bogato društveno delovanje.

Čisto okolje

- kraj z malo onesnaženja;

- okolje v bližini mesta, a kljub vsemu v naravi;

- kraj, kjer ni industrije in je zaradi tega čisto okolje;

- lastniki psov bi morali dosledno skrbeti za čistočo za svojimi ljubljenčki.

Športne možnosti

- možnost rekreacije in športa;

- imamo možnost igranja košarke, nogometa, odbojke na prostem;

- travnato nogometno igrišče;

- možnost športnega udejstvovanja.

Kupujemo lahko sveže mleko pri kmetu.

Dobra prometna povezava

- odlična povezava z MB, Rušami;

- infrastruktura – bližina Maribora.

Zadravje (okolje, Pohorje).

Kako bi izbrano prednost Bistrice ob Dravi še povečali, razširili, izboljšali, oplemenitili, nadgradili …?

1. Pohodništvo kolesarstvo, turizem

- boljše označevanje turističnih poti,

- ureditev sistema kolesarskih in pohodnih poti,

- ureditev kolesarske povezave Bezena – Bistrica,

- oživitev čolnarne ob Dravi – naj bo to javni skupni prostor,

- rance čez Dravo,

- ureditev poti ob potoku,

- aktivacija Jurčka,

- prireditve na športnem igrišču,

- reaktivacija odbojkarskega igrišča,

- urejanje okolice, bloki – rože.

2. Mirno okolje

- ureditev sprehajalnih poti,

- ureditev obvoznice MB – Ruše,

- oživitev Zelenega dola, Oničevega zaliva,

- preprečevanje vožnje s štirikolesniki in motorji v naravnem okolju.

3. Društveno,družabno življenje

- izboljšanje infrastrukture na področju športa – telovadnica,

- ureditev statusa turističnega odbora B/O (društvo!!),

- ureditev / postavitev vaškega središča, jedra,

- park okoli doma kulture z igrali za otroke,

- klub upokojencev,

- prostori za mlade.

4. Čisto okolje

- preprečiti onesnaženje potoka Bistrica s fekalijami,

- bolje organizirati ločevanje in odvoz odpadkov,

- preprečiti kurjenje odpadkov v pečeh,

- boljše ozaveščanje ljudi o pomembnosti varovanja okolja,

- urediti čiščenje vseh odplak (problem desnega brega Bistrice),

- odpraviti nered v gozdovih (večji nadzor nad sečnjo).

KAJ ME MOTI?

Zelo redek javni prevoz;

Gostinske usluge;

Obrat s prehrano (gostišče);

Nimamo ponudbe hrane, le-ta je zelo omejena;

Neobratovanje Jurčka; 2x

Večja odzivnost policije na problematiko negativnega druženja mladih ob Domu kulture, pa tudi na nekaterih drugih mestih;

Morda še kakšna manjša trgovina;

Slaba trgovska ponudba;

Trgovina; 2x

Samo ena trgovina (Klasek) – monopol;

V kraju je od storitvenih frizer, mesar in to je vse. Populacija je starejša, ki je vezana na najdražjo možno kupovanje osnovnih dobrin. Nujna konkurenca trgovini z živili in potrebščinami;

Ponudba lokalnih izdelkov (tržnica);

Ponuditi prostor za nekoga, ki bi bil pripravljen nuditi objekt za prodajo zelenjave;

Turizem;

Premajhna ponudba / dislokacija (zdravstvena ordinacija, lekarna);

Neorganizirana občasna zdravniška pomoč;

Pošta;

Delovni čas pošte;

Dom Pečke??

Nasaditev raznih okrasnih dreves in rastlin ob cesti;

Drevored?

KAJ POTREBUJEM? STORITVE

Obrat z zdravo prehrano;

Gostinski obrat; 2x

Obrat s ponudbo hrane;

Bil je izražen namen prenesti knjižnico v Ruše. Zavzemam se, da knjižnica ostane v kraju tudi v bodoče;

Novo oz. dodatno lokacijo za poslovni prostor;

Frekventnejši javni prevoz;

Morda pogostejšo povezavo z avtobusno linijo do Maribora;

Boljša prometna povezava ob sobotah, nedeljah in praznikih (počitnicah);

Omogočiti hišni sejem;

Lekarna v našem kraju; 2x

BIO tržnica, kjer bi kmetje lahko ponujali svoje pridelke; 2x

Boljša trgovina, ponudba domačih izdelkov; 2x

Drugo trgovino; 2x

Prostor za prodajo lokalnih izdelkov od lokalnih pridelovalcev, tržnica;

Boljša ponudba;

Konkurenca v trgovinski ponudbi;

Prilagodljiva delovni čas (pošta) za tiste, ki smo v službi;

Čistejše ceste in poti;

Boljša markacija kolesarskih in pohodnih poti;

Urejen dom na Pečkah (gostinska ponudba z domačo hrano);

Športne aktivnosti;

Aktivnosti za mlade;

OKOLJE IN NARAVA

Kurjenje odpadkov v individualnih pečeh; 2x

Kurjenje vrtnih odpadkov, ki zadimi pol naselja;

Nepravilno in neprimerno odloženi odpadki;

Onesnaženje okolja (smeti);

Težnja nekaterih, da uničujejo stvari, ki bi naj bile vasi v okras (npr. cvetlična korita na ograji

Nadzor kurilnih naprav;

Kam prijavit da se kuri? V nekaterih občinah je to prepovedano.

Možnost pridobitve zemljišča za mirno obrtno dejavnost;

Aktivirati prebivalce, da s svojimi idejami doprinesejo k izboljšanju življenja v kraju za vse;

Obvoznica, ki je ni;

Tovorni promet podnevi in ponoči;

Ureditev ekoloških otokov;

Urejanje potoka Bistrica;

Kmetje naj ne trosijo gnojnice ob visokih temperaturah;

Neurejen njive, zapuščeni travniki;

Kanalizacija;

Vrtičkarske vile (črnogradnje);

Vaški park;

Kolesarske in pohodne poti;

Neurejenost sprehajalnih poti ob Dravi;

Obnovitev poti Zadravje

Slabo ozaveščanje ljudi o pomembnosti čistega okolja;

Ozaveščanje in informiranje;

Sprotno popraviti obrežje potoka ob uničenju po hudourju;

Kanalizacija;

Plin;

Več možnosti rekreativnosti;

Podreti vrtičkarske vikende;

Organizirat prevzem odpadkov pri starih in nemočnih;

Ozaveščanje;

Še več osebne odgovornosti do okolja

LJUDJE

Kot marsikje v Sloveniji – pojav zavisti in s tem posledično odnosov, ki se zato kvarijo;

Nimamo posebnih problemov – razen morda v strnjenih naseljih (blokih);

Nespoštovanje čistoče in reda (pasji iztrebki, parkiranje po pločnikih);

Neotesani lastniki psov (iztrebki);

Povečanje pomena krajevnega odbora;

Prostori za mlade; 2x

Premalo družbene odgovornosti;

Neozaveščenost – soljudje

Vzgoja otrok;

Ljudje se slabo pozdravljajo (ne odzdravijo), čeprav smo majhno naselje (ne velja za tiste, ki se poznamo);

Ni več veselic in podobnih družabnih dogodkov;

Družabne prireditve;

Premalo družabni (splošna faušija);

Učinkovito vodenje KO Bistrica – neposredne volitve;

Več medsebojnega razumevanja in spoštovanja;

Soseska pomoč;

Sosedska in brezplačna medsebojna pomoč;

Kako povečati prijaznost sokrajanov?

Akcija in ne zgolj ideje;

Več delovnih akcija na vseh področjih;

Vključiti mlade v društva in prostor za mlade, kjer bi se lahko zbirali;

INFRASTRUKTURA

Premalo neprometnih pešpoti v zgoščenem delu naselja;

Ureditev in povezava kanalizacije s čistilno s napravo, nadaljevanje kanalizacije za celotno naselje;

Slabe ceste (čiščenje, vzdrževanje);

Razširitev ceste Bistrica – Log;

Prehod za pešce »Ob ribniku« je predaleč od križišča. Je slabo označen.

Proti Pečkam ni prehoda;

Prehod za pešce – neoznačeno pri Vertigo baru in zelo nevarno za otroke;

Ureditev pločnika (križišče Log proti Mariboru);

Pločnik Log (ga ni);

Ureditev pločnika (Seltron – avtobusna postaja »Herič«);

Premalo asfaltiranih cest in pomanjkanje ulične razsvetljave na nekaterih odsekih;

Most čez potok – Zadravje – potreben obnove;

Omejitev hitrosti 50 km/h; omejitev na celotni trasi od začetka Bezene (iz smeri Ruš) do konca Bistrice ob Dravi je absolutno preveč!

Omejiti hitrost. Promet skozi kraj je gost.

Kolesarska povezava, ki je ni med Bistrico in Laznico;

Kolesarske povezave;

Zbirni prostori za smeti;

Prometna varnost;

Pločnik;

Prometna ureditev Ulice ob Mlinščici;

Črna gradnja garaž;

Nujno potrebna športna dvorana, da se loči od potreb kulturnega društva;

Slabo urejena igrišča;

Obnovitev nogometnega igrišča, športni park;

Okoli kulturnega doma – prostor za mlade;

Center – dnevni (za mlade in starejše);

Več urejenih pešpoti in pločnikov (govorim o zgoščenem delu naselja);

Kanalizacija z desne strani potoka Bistrica v Logu;

Kanalizacija 2x, vodovod;

Športna dvorana;

Kolesarske poti;

Kolesarska pot do Maribora (Ruše);

Varna kolesarska povezava (Ruše – Maribor);

Urejena kolesarska pot Bistrica – Bezena;

Označen prehod za pešce;

Osvetlitev prehodov za pešce (nad cestiščem) in nov prehod na odcepu za Pečke – Log;

Zaokroženi športni center;

Nadomestna parkirna mesta;

Zaščita železniškega prehoda – signalizacija;

Pošta;

Urejena igrišča;

Vir.: zapisnik delavnice Bistrica

Zapisala: K. Jurše

Kontakt

Kreativno društvo

INSTINKT

Ajdova ulica 4

2345 Bistrica ob Dravi

Slovenija

 

tel.: +386 (0)40 203 915 Katja ŠTRAUS

+386 (0)70 477 684 Matej KRAMER "Ficko"

+386 (0)31 816 147 Anja LESNIK

+386 (0)40 846 593 Jernej AJD "Jero"

email.: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Sodelujemo z ...

     movit     program